Arhiwum: Szkolenie BHP

Ważne szkolenie w zakresie BHP

Zastosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest rygorystycznie przestrzegane przez inspektorów inspekcji pracy. Za brak wywieszenia

Półmaski wielokrotnego użytku

www.chutir.pl

Oprócz masek filtrujących jednozmianowych na rynku dostępne są również tego typu produkty, które można używać wielokrotnie ze względu na wytrzymałą

Odpowiednie dopasowanie masek filtrujących

Wszystkie wymienione wcześniej czynniki są, jak najbardziej istotne, jednak, aby maska spełniała faktycznie swoje przeznaczenie musi zostać